روزنامه ها و مجلات

2015 dec. - AD Collection
 ... more »

2015 mar-apr. Happinez
 ... more »

2015 mar-apr. Falstaff
 ... more »

2014 sept-oct. La cucina italiana
 ... more »

2013 may - Touring
 ... more »

2013 august - AD
 ... more »

21 july 2013 - Tu Style
 ... more »

2013 may - Touring
 ... more »

2 february 2013 - La Repubblica
 ... more »

2 september 2012 - Sonntags Zeitung
 ... more »

2012 september-december -So glitter
 ... more »

25 august 2012 - Corriere della sera
 ... more »

2012 august - Traveller
 ... more »

2012 july - In viaggio - Puglia
 ... more »

2012 june - Case & Country
 ... more »

2012 january - La Repubblica
 ... more »

2011 novembre - Trulli style
 ... more »

2011 ottobre novembre - Apulia Magazine
 ... more »

2011 luglio - AD
 ... more »

2011 3 giugno - Puglia style
 ... more »

31 marzo 2011 - Corriere del mezzogiorno
 ... more »

gennaio 2011 - La voce del paese
 ... more »

2010 novembre - lufthansa magazine
 ... more »

2010 febbraio - ville & casali
 ... more »

2009 - Luglio - Alta voce
 ... more »

Peppino Campanella oggetti di luce - p.iva 06716180721 - via Conversano, 9 - 70044 Polignano a Mare (Bari) Italy
tel./fax: +39 080.4251018 - mob.: +39 335.672.6257 - eMail: peppinocampanella@libero.it